T-CZ

Autonomní mobilita

Segmentace okolního prostředí vozidel v reálném čase

Segmentace a anotace objektů

  • Detekce a anotace objektů
  • Vyhodnocování rizik
  • Systém včasného varování
Monitorování situace v přepravě osob

Inteligentní analýza obrazu

  • Počítání a klasifikace objektů
  • Rozpoznávání obličejů
  • Behaviorální analýza