Přesný přibližovací radar

RP-5GI

Přesný přibližovací radar

RP-5GI

  • Operuje ve frekvenčním pásmu X a poskytuje kompletní radarové informace pro přesné přibližovací manévry všech typů letadel.
  • Plně digitální zpracování signálu a dat zajišťuje přesné a spolehlivé navádění.
  • Adaptivní filtrování MTI pomáhá snižovat rušení a zlepšovat kvalitu signálu.
  • Diagnostický systém BITE umožňuje nepřetržitý provoz bez nutnosti stálého technického personálu.
  • Systém je navržen pro nepřetržitý provoz bez obsluhy s nízkými nároky na údržbu.

Přesný přibližovací radar RP-5GI je modernizovaný radarový systém, který zajišťuje kompletní radarové informace pro přesné přibližovací manévry všech typů letadel podle požadavků ICAO. Radar RP-5GI se skládá z anténního systému instalovaného na kruhovém podstavci, elektroniky radarové hlavice umístěné v kontejneru nebo v budově v blízkosti anténního systému a zobrazovacích konzolí pro operátory instalovaných na věži nebo v řídicí místnosti. Digitální zpracování přijímaných signálů využívá moderní dopplerovské metody, detekované cíle se zobrazují na velkoformátových LCD obrazovkách.

Radarový systém je vhodný pro nepřetržitý provoz a jeho modulární a duplexní architektura nevyžaduje stálou přítomnost technického personálu. Radarová data, včetně hlasové komunikace, lze ukládat do velkokapacitního záznamového zařízení na bázi počítače.