Radiokomunikační a radarové systémy

O nás

T-CZ, a.s., společnost s dlouholetou tradicí ve výrobě a vývoji radiolokačních a radiokomunikačních systémů, jako nástupce firmy TESLA Pardubice, patří ve svém oboru mezi lídry českého technologického průmyslu a dodává své produkty a služby po celém světě. Zázemí s vlastní strojírenskou a elektro výrobou je zárukou kvality dodávaných výrobků. Díky vývojovému oddělení a flexibilnímu servisnímu týmu poskytuje společnost kompletní balíček služeb zákazníkovi v podobě dodávek na klíč. Stoprocentním vlastníkem společnosti je L.P.P. holding a.s.

V současné době společnost zaměřuje své hlavní aktivity a rozvíjí svoji činnost především v oborech radiokomunikační a radiolokační techniky. V uvedených oblastech nabízí T-CZ svým zákazníkům komplexní služby na vysoké profesionální úrovni. Oblast radiokomunikace zahrnuje především vývoj a výrobu základnových a vozidlových radiostanic a jejich konfiguraci do radiových sítí.

Součástí oboru je i široké produktové portfolio vozidlových, základnových a speciálních antén. Oblast radiolokace zahrnuje především dodávky přehledových a přistávacích radarových systémů na klíč, modernizace letištních radiolokátorů a další související aktivity jako výroba vlnovodů, antén apod.

Doplňkovou výrobní oblastí je rozsáhlá strojírenská výroba využívaná pro výrobu vlastních výrobků radiokomunikace a radiolokace a dále pro externí zákaznickou výrobu dle rozsahu požadavku zákazníka až do finální úrovně s povrchovou úpravou dílu.

Společnost nabízí také další služby jako například využití vlastní podnikové zkušebny, měření antén na polygonu společnosti, projektovou činnost apod.

Areal T-CZ, a.s.
novinky ze světa t-cz

Aktuality

T-CZ mění majitele

Novým akcionářem firmy T-CZ, která nese odkaz pardubické Tesly v oborech radiokomunikace a radiolokace, se stává holding LPP. Do portfolia jeho firem patří ty, které

Číst více

InnoTrans 2022

Další ročník největšího světového veletrhu zaměřeného na železniční průmysl, InnoTrans 2022, se uskuteční 20. – 23. září v Berlíně a T-CZ a.s. ani tentokrát nebude chybět.Navštivte nás ve

Číst více
Stojíme na pevných základech

Historie společnosti

Společnost T-CZ je následovníkem státního podniku TESLA Pardubice, který vznikl jako samostatný národní podnik TESLA Pardubice n.p. v roce 1946. Bývalá, státem vlastněná společnost se zaměřovala mimo jiné na radiolokační technologii a vývoj radarových zařízení, televizní techniky, analogových a číslicových počítačů, měřící techniky a na mnoho dalších elektronických produktů. Hlavními cílovými trhy společnosti TESLA byla východní a střední Evropa – tehdejší země Varšavské smlouvy. Po revoluci v roce 1989 a náhlých politických změnách v celém Východním bloku byla většina trhů ztracena a velký státní podnik, zaměstnávající tisíce pracovníků, se přetransformoval, rozdělil a následně v roce 1993 zprivatizoval.
Historicky areal TESLA Pardubice

Vývoj společnosti

1919–1945

TELEGRAFIA, a.s.

TELEGRAFIA
Počátky historie státního podniku Tesla Pardubice sahají až do roku 1919, kdy byl podnik založen pod názvem Telegrafia a která již před válkou byla předním podnikem československého slaboproudého průmyslu a měla již tehdy vlastní technickou základnu.
Kromě telekomunikačních a elektroléčebných zařízení vyráběla rozhlasové přijímače, zesilovače a gramofony vlastní konstrukce. V roce 1945 byla firma Telegrafia znárodněna a znárodněný podnik byl začleněn do nového celostátního národního podniku TESLA. V roce 1946 se stala TESLA Pardubice n.p. samostatným podnikem.
1946–1990

TESLA Pardubice n.p.

TESLA Pardubice n.p. si postupně vypracovala v 50-desátých a 60-desátých letech vedoucí postavení v řadě oborů elektrotechniky, jako výrobce analogových a číslicových počítačů, spojovací radiotechniky, televizní a měřící techniky a zejména pak v oboru aktivní ipasivní radiolokace.
Vlastní vývojový ústav TESLY „Ústav pro výzkum radiotechniky Opočinek“, založený v roce 1950, navrhl a zkonstruoval několik typových řad moderních letištních radarů kategorie PAR, SRE, říčních radarů a na konci 80-desátých let úspěšnou řadu kombinovaných radarových systémů RPL-4, RPL-5 pro vojenské využití. Vývoj pasivní radiolokace probíhal v mateřském podniku a byl zakončen vývojem legendární TAMARY.
1992–1997

HTT-TESLA Pardubice s.r.o.

V roce 1993 byl státní podnik TESLA Pardubice s.p. zprivatizován, ve veřejné soutěži jej zakoupila společnost HTT s.r.o. Hospodaření nového hospodářského subjektu HTT TESLA Pardubice s.r.o. se vlivem rozpadu východního bloku a také zmenšováním armády ČSFR/ČR postupně stagnovalo.
Nepomohla ani změna majitele v roce 1997 a tak nastal čas pro rozdělení společnosti do několika menších firem, z nichž jako největší vznikla firma T.E.S.L.A. CZ založená v roce1997.
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Podnikání a inovace

POTENCIÁL – Nové Výzkumné a Vývojové centrum T-CZ, a.s.

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení měřících přístrojů, výrobních zařízení a softwarového a ostatního IT vybavení, které bude primárně sloužit nově vytvářenému vývojovému centru. Součástí projektu je výstavba nové budovy. Přístroje a zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem pořízení do 1/2 prosince 2017. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora z fondů EU.

INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT – Zavedení výroby nových radarových systémů

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení výrobní technologie pro mechanickou výrobu (Ohraňovací lis, Vysekávací automat, CNC obráběcí centrum). Součástí projektu je vybudování výrobních a skladových prostor v nové budově VaV centra. Výrobní zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem do konce února 2018. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora EU.

INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT – Lokomotivní radiostanice nové generace

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení nového strojního vybavení – výrobní linky, s nímž zavedeme novou technologii výroby desek plošných spojů. Jedná se o tato zařízení: Osazovací automat, Strojní pájení osazených DPS přetavením. Vysoušecí skříň, Systém pro krytí pájedel dusíkem, AOI – optická kontrola osazených desek, Automatická myčka desek. Období realizace projektu je od 12.11.2017 do 31.12.2019. Na pořízení vybavení VaV centra je poskytována finanční podpora EU.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA – Školící středisko společnosti T-CZ, a.s., Pardubice

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení školících pomůcek a dalšího vybavení. Součástí projektu je výstavba školícího střediska v nové budově VaV centra. Vybavení školícího střediska bude pořízeno v průběhu listopadu 2017. Na pořízení vybavení školícího střediska je poskytována finanční podpora EU.

MARKETING 2 – Mezinárodní výstavy a veletrhy

Společnost T-CZ, a.s. se v roce 2017, mimo jiných marketingových aktivit, účastnila jako vystavovatel mezinárodních veletrhů s cílem rozšířit a posílit své obchodní zájmy v zemích EU i mimo ni. Jednalo se především o drážní veletrh TRAKO v polském Gdaňsku v termínu 26.–29.9.2017 a veletrh ochranného a obraného leteckého průmyslu World ATM congress v Madridu v termínu 7.–9.3.2017. Společnost se tradičně účastní vybraných mezinárodních veletrhů a zaznamenává obchodní úspěchy spojené s obchodními a technickými kontakty získanými v průběhu těchto mezinárodních veletrhů. T-CZ tuto svoji dlouhodobou marketingově-obchodní strategii promítla do Projektu na rok 2017, kdy v rámci své prezentace a navázání nových obchodních vztahů, cílí na získání nových obchodních projektů a zakázek jak v zemích EU tak i mimo ni. Tento Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.