Lorem ipsum

Výzkumně-inovační kapacity pro externí subjekty

Nabízíme spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál – Výzva III,projekt „Nové Výzkumné a Vývojové centrum T-CZ, a.s.“, reg.č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000846:

Pro externí subjekty můžeme za tržních podmínek provést následující služby: