Monitorovací systém

1030/1090 SIMON

Monitorovací systém

1030/1090 SIMON

  • Průběžné monitorování a vyhodnocování dotazů a odpovědí v pásmu 1030/1090 MHz.
  • Vyhodnocení klíčových parametrů dotazování, IC, PRF a vyzařovacího diagramu antény.
  • Určení zatížení určeného palubního odpovídače.
  • Výstrahy v reálném čase na základě předem definovaných spouštěčů.
  • Analýzy trendů a reporty s historií.

Monitorovací systém SIMON zajišťuje bezpečnost frekvenčního pásma 1030/1090 MHz, které je sdíleno radary A/C/S, multilaterací, ADS-B a režimy IFF 1, 2, 3. Systém umožňuje nepřetržité sledování a vyhodnocování dotazů a odpovědí týkajících se případných anomálií. Vyhodnocují se všechny klíčové parametry dotazování, jako je kód dotazovače (IC), kmitočtová frekvence opakování (PRF) a horizontální vyzařování antény, a určuje se zatížení určeného palubního odpovídače.

Systém poskytuje varování v reálném čase na základě předem definovaných spouštěčů, určuje zdroje znečišťující RF pásmo a nabízí analýzy trendů a reporty s historií. Systém zajišťuje vysoký standard bezpečnosti letového provozu.

Splňuje prováděcí nařízení komise (EU) č. 1207/2011 podle dokumentu Acceptable Means of Compliance and Guidance Material od Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).