Expertní služby

Anténní systémy

Expertní služby

Anténní systémy

 • Dlouholetá tradice a odborné znalosti v oblasti navrhování a výroby antén a vysokofrekvenčních zařízení.
 • Zaměření na antény určené pro kmitočtová pásma VHF/UHF, pokrývající rozsah 27 až 1 000 MHz.
 • T-CZ zdědila a vylepšila původní portfolio antén, které dříve vyvinula společnost TESLA Pardubice.
 • Řešení na míru, která umožňují přizpůsobení frekvenčních pásem, délek kabelů, typů konektorů a možností montáže.
 • Zkušební zařízení vhodné pro přesná měření antén a analýzu elektromagnetického pole.

Odborné útvary společnosti T-CZ v oblasti antén a vf techniky mají dlouhodobou tradici ve vývoji a výrobě antén v kmitočtových pásmech VHF/UHF (27–1000 MHz). T-CZ, a.s. převzala a rozšířila původní nabídku antén firmy TESLA Pardubice.

Nabízíme služby přizpůsobení na základě konkrétních požadavků, včetně úprav frekvenčních pásem, délky kabelů, typů konektorů a montážních řešení. Kromě toho můžeme navrhnout anténní řešení na míru, například anténní sady, přičemž využíváme naše technické znalosti a moderní strojní vybavení.

Společnost T-CZ provozuje testovací zařízení vybavené zkušebním stanovištěm ve volném prostoru, které minimalizuje odrazy a průmyslové rušení při měření antén. Toto zařízení je otevřeno externím zákazníkům a nabízí služby pro antény VHF/UHF, analýzu elektromagnetického pole a měření rádiového rušení. Naše portfolio anténních produktů je rozděleno do několika úrovní, které vyžadují, aby zákazníci specifikovali požadované parametry svých produktů. U některých typů antén lze samostatně objednat další příslušenství, jako jsou držáky a anténní šňůry, a přizpůsobit tak řešení individuálním potřebám.

Detailní informace

V prutovém, závěsném a miniaturním (miniflex) provedení pro kmitočtová pásma 40, 80,160, 300 a 450 MHz.

Pro radiostanice, autorádia, mobilní radiotelefony a občanské radiostanice (CB). Jsou vyráběny pro kmitočtová pásma 27, 40, 80, 160, 300, 450 900 MHz.

Speciálně konstruované antény pro drážní vozidla, případně jiné aplikace, kde je vyžadována zejména klimatická a mechanická odolnost. Jsou vyráběny pro kmitočtová pásma 150, 450, 900 MHz, v pásmu 900 MHz navíc s možností integrace aktivní antény GPS.

Pro aplikace radiokomunikačních zařízení (základnové, retranslační atd.). Vyráběné základnové antény jsou všesměrové, ziskové a směrové v kmitočtových pásmech 40, 80, 160, 300 a 450 MHz.

Speciální širokopásmové směrové antény pokrývající pásma 30 – 108 MHz a 100 – 500 MHz (I. a II. Letecké pásmo). Jejich konstrukce umožňuje stacionární použití, jsou snadno smontovatelné a uzpůsobené pro přepravu. Typické použití je v oblasti taktické nebo letecké komunikace, případně pro rádiový monitoring nebo rádiové rušení.

 Širokopásmové vozidlové antény pro kmitočtové pásmo 100 – 500 MHz s vysokou výkonovou zatižitelností určené zejména pro prostředky rádiového rušení.

Využitelné například pro ADS-B, kompletně vyvinuty a vyrobeny v T-CZ, zisk 11 dBi, malá a velká verze.

 • Umožňují činnost několika základnových radiostanic do jedné anténní soustavy. Jejich použití je možné i v hromadných sítích. Sdružovací systémy jsou vyráběny v pásmech 160, 300 a 450 MHz.
 • Vozidlové sdružovače – Pro sloučení radiostanice (140 – 500 MHz) a autorádia (0 – 108 MHz) do společné vozidlové antény.
 • Reflektometry
 • Ddutinové rezonátory
 • Hybridní obvody
 • Dduplexery
 • Děliče
 • Filtry a výkonové zátěže
 • Stavební prvky pro tvorbu sdružovacích systému, případně pro samostatné využití zejména v základnových aplikacích