Expertní služby

Zkušební laboratoř

Expertní služby

Zkušební laboratoř

 • Klimatické a mechanické zkušebny k dispozici.
 • Mechanické zkoušky včetně vibrací, nárazů a postřiku.
 • Elektromagnetické diskrétní snímání blízkého pole před otvorem testované antény.

T-CZ, a.s. nabízí služby své podnikové zkušebny v oblasti klimatických a mechanických zkoušek. Naše zkušební postupy se řídí českými i mezinárodními normami a jsme plně vybaveni tak, abychom mohli vyhovět specifickým požadavkům zákazníků. Můžeme například doporučit a provést zkoušky podle řady norem, včetně ČSN EN 60068, ETS 300 019, MIL STD 810, ČOS 999905 a ČOS 999902.

Detailní informace

Vötsch ClimeEvent C/600/70/3

 • vnitřní rozměry (š×v×h): 800×950×800 mm
 • objem 600 litrů
 • teplotní rozsah -72°C až +180°C
 • vlhkostní rozsah 10 %–98 % r.v. v teplotách od +10°C do +95°C

Vötsch VUK 08/300

 • vnitřní rozměry (š×v×h): 660×600×720 mm
 • objem 300 litrů
 • teplotní rozsah -82°C až +180°C

 

Vötsch VMT 04/140

 • vnitřní rozměry (š×v×h): 500×530×490 mm
 • objem 140 litrů
 • teplotní rozsah -41°C až +180°C

Používáme digitální řídicí systém LDS Dactron Comet od Bruel & Kjær. Přípravky pro upevnění zkoušených vzorků navrhují naši konstruktéři a vyrábíme je přímo ve strojírenské výrobě T-CZ, nebo je zajistí zákazník.

Systém Signal Force VH-616

 • Head expander 1800×1800 mm
 • parametry shakeru VH-616
  • maximální síla při sinusových vibracích 26,67 kN
  • RMS síla při náhodných vibracích 26,67 kN
  • maximální síla při rázu půlsinusového průběhu 58,79 kN
  • maximální amplituda výchylky: 50,8 mm
  • maximální rychlost 1,82 m/s
  • maximální zrychlení (samotný stůl) 784 m/s2
  • maximální hmotnost vzorku 454 kg
  • frekvenční rozsah 5 Hz až 2000 Hz

 

Deritron VP-85

 • Head expander 770×560 mm
 • parametry shakeru VP-85
  • maximální síla při sinusových vibracích 5,3 kN
  • maximální amplituda výchylky 25,4
  • maximální rychlost 1,5 m/s
  • maximální zrychlení (samotný stůl) 863 m/s2
  • maximální hmotnost vzorku 30 kg
  • frekvenční rozsah 5 Hz až 2000 Hz

TIRA Shock

 • rozsah amplitudy zrychlení 5g až 1000g
 • šířka pulsu 2 až 20 ms
 • maximální hmotnost zkoušeného vzorku je 150 kg

Skrápěcí box

 • čtvercová základna 800×800 mm o výšce 1000 mm
 • regulace průtoku vody
 • skrápění vzorku ze všech stran díky otočnému podstavci s elektromotorem
 • Pracoviště umožňuje měřit antény s velkou aperturou, jejichž vzdálená zóna vyzařování významně roste s jejich pracovním kmitočtem.
 • Princip měření je založen na snímání amplitudy a fáze elektromagnetického vlnění na ploše v tzv. blízké zóně záření antény. Data získaná snímáním na ploše jsou následně transformována přepočtem na vyzařovací charakteristiky antény.
Tvar snímané plochy: pravoúhlá
Vertikální rozsah snímání: 4000 mm
Horizontální rozsah snímání: 9900 mm
Krok snímání: konstantní, nastavitelný
Kmitočtový rozsah snímání: do 14 GHz
Rozsah platných úhlů transformace: ± 45 deg