Monitorování situace v přepravě osob

Inteligentní analýza obrazu

Monitorování situace v přepravě osob

Inteligentní analýza obrazu

  • Počítání objektů, klasifikace (včetně počítání cestujících a rozpoznávání oblečení) a segmentace osob (pohlaví, věk, etnicita).
  • Identifikace osob a jejich pohlaví, věku, vlasů, vousů, odstínu pleti, brýlí a barvy očí.
  • Reidentifikace osob a teplotní mapy umožňují souvislé sledování z více kamer.
  • Cenný zdroj dat pro prediktivní plánování dopravních zdrojů.
  • Integrovaná behaviorální analýza identifikuje pády, násilné chování, podezřelé aktivity a včasně detekuje příznaky naléhavých zdravotních situací.

Inteligentní video analýza je transformační technologie pro monitorování kritické infrastruktury, která zvyšuje bezpečnost a situační povědomí. Zajišťuje počítání objektů, včetně cestujících, rozpoznávání oblečení, a funkci segmentaci osob, jako je klasifikace pohlaví, věku a etnické příslušnosti. Výstup dat lze integrovat do platforem Business Intelligence (BI). Součástí systému je funkce rozpoznávání obličejů, která umožňuje identifikovat osoby a jejich pohlaví, věk, vlasy, vousy, odstín pleti, brýle a barvu očí.

Pro souvislé sledování osob více kamerami provádí systém reidentifikaci osob. Součástí je funkce zón a tepelných map, která umožňuje sledovat koncentraci osob v určitých oblastech, což je klíčový subsystém pro řízení toku lidí a plánování přepravní kapacity a zdrojů. Díky integrované behaviorální analytice systém identifikuje akce, jako jsou pády, násilné chování, podezřelé aktivity, a dokonce i včasné příznaky naléhavých zdravotních situací, čímž zvyšuje bezpečnost cestujících.

Systém včas upozorňuje na nebezpečné situace, krádeže, opuštěná zavazadla a naléhavé lékařské případy. Je také užitečný při hledání ztracených osob. Kromě dopravy nachází uplatnění v kriminalistice, při kontrole vstupu do vyhrazených prostor a při mobilních kontrolách osob, a stává se tak nepostradatelným pro bezpečnost a rozhodování založené na datech v kritické infrastruktuře.