Segmentace okolního prostředí vozidel v reálném čase

Segmentace a anotace objektů

Segmentace okolního prostředí vozidel v reálném čase

Segmentace a anotace objektů

  • Anotace objektů a výpočet míry pravděpodobnosti.
  • Detekce objektů, jako jsou auta, lidé, autobusy, tramvaje, zavazadla, zvířata, značky a další.
  • Vyhodnocování rizika nehody.
  • Konfigurace rizikového profilu pro pohybující se objekty v blízkosti segmentované oblasti (např. železniční tratě).
  • Model lze naučit rozpoznávat další typy objektů.

Pokročilé algoritmy strojového učení umožňují našemu autonomnímu systému definovat objekty v zorném poli vozidla a vypočítat míru pravděpodobnosti detekce. Dokáže rozpoznat různé objekty, jako jsou auta, lidé, autobusy, tramvaje, zavazadla, zvířata a dopravní značky. Segmentace dráhy před vozidlem umožňuje přesnou analýzu rizik, zejména v městském kolejovém provozu. Vlakové kamery nepřetržitě pořizují snímky pro vyhodnocení míry rizika, jako jsou lidé přecházející trať nebo zatoulaná zvířata. Tyto informace pomáhají upravit rychlost nebo použít brzdy.

V rizikových oblastech, jako jsou přejezdy, tunely a místa náchylná k nehodám, autonomní systém automaticky posílá včasná varování. Prostřednictvím radiostanice v kabině VS87 upozorňuje vlak na potenciální nebezpečí a v případě potřeby jej dokonce na dálku zastaví. Integrace technologie segmentace a detekce objektů do železniční infrastruktury zvyšuje bezpečnost a efektivitu provozu. Snižuje náklady na opravy a minimalizuje zpoždění způsobená nehodami. Díky nepřetržitému sledování trati a vyhodnocování rizik v reálném čase systém zvyšuje spolehlivost dopravy.