Modernizace radarových systémů

Modernizace

Modernizace radarových systémů

Modernizace

  • Modernizace specifických radarových subsystémů, jako jsou displeje, zpracování signálu nebo software.
  • Generální oprava všech radarových subsystémů, včetně anténních systémů a elektronických jednotek.
  • Schopnost modernizovat radarové systémy vyrobené společností TESLA i jiné radarové systémy.
  • Vlastní výrobní kapacity pro komponenty určené k modernizaci radaru.
  • Plánování projektu od výroby komponent až po jejich instalaci a důkladné testování.

T-CZ je schopna modernizovat radarové systémy, a to částečnou nebo komplexní formou podle specifických požadavků zákazníka. Částečná modernizace se zaměřuje na konkrétní radarové subsystémy, jako jsou displeje, zpracování signálu nebo implementace softwaru, zatímco komplexní modernizace zahrnuje kompletní rekonstrukci všech radarových subsystémů.

Celková modernizace radaru zahrnuje renovaci anténního systému a výměnu elektronických součástí, jako jsou vysílače, přijímače, procesory signálu, řídicí systémy a jednotky pro záznam dat. Společnost T-CZ má odborné znalosti pro modernizaci jak starších radarových systémů vyrobených společností TESLA (např. RP-5G, RL-64, RPL-4, RPL-5), tak radarových systémů od jiných výrobců. Proces modernizace začíná vypracováním modernizačního projektu, který podléhá schválení zákazníkem, a zahrnuje dodání nové uživatelské dokumentace, včetně návodů k obsluze a údržbě.

T-CZ nabízí kvalifikovaný personál, vlastní výrobní kapacity, mezinárodní zkušenosti a komplexní služby v oblasti modernizace radarů, od plánování projektu až po výrobu komponent, instalaci a důkladné testování.