Prediktivní údržba vlakových souprav

Diagnostický systém

Prediktivní údržba vlakových souprav

Diagnostický systém

  • Schopnost systému odhalit anomálie a odchylky může zabránit případným poruchám vlakové soupravy.
  • Na základě odhadu zbývající životnosti jednotlivých dílů systém předpovídá potřebu údržby.
  • Systém se průběžně učí a zpřesňuje své předpovědi v průběhu času, jak jsou shromažďována a do systému vkládána nová data.
  • Minimalizuje neplánované prostoje, prodlužuje životnost prostředků a snižuje náklady na údržbu.
  • Zaznamenává zvukovou komunikace a pomáhá prokázat soulad s regulačními požadavky týkajícími se komunikace mezi strojvedoucím lokomotivy a provozovatelem dráhy.

Diagnostický systém lokomotivy se skládá ze tří subsystémů: diagnostické zapisovací jednotky, vlakového zapisovače a grafického uživatelského rozhraní (GUI) pro zobrazení a vyhodnocení dat. Diagnostická jednotka shromažďuje data ze snímačů umístěných v lokomotivě, škáluje je a zobrazuje v grafickém uživatelském rozhraní. Na zpracovaná data se poté aplikují algoritmy strojového učení, které využívají historická data a odborné znalosti k identifikaci vzorců a korelací mezi různými parametry.

Algoritmy navíc odhadují zbývající životnost komponent, což umožňuje prediktivní údržbu. Záznamník umístěný ve vlaku pořizuje zvukové záznamy komunikace mezi strojvedoucím lokomotivy a železničním operátorem. Tato data se rovněž zobrazují v grafickém uživatelském rozhraní, seřazená podle času a polohy GPS, což usnadňuje určení odpovědných osob v případě nehody.