Monitorování a autonomie vlaků

Monitorování vozů

Monitorování a autonomie vlaků

Monitorování vozů

  • Systém umožňuje automatické měření, ukládání a následné zobrazení aktuálního počtu ujetých kilometrů vozu.
  • Grafické zobrazení poslední známé polohy vozu na mapě.
  • Zaznamenávání operací údržby v korelaci s počtem ujetých kilometrů a počtem let provozu vozu.
  • Identifikace vozů určených k údržbě na základě počtu ujetých kilometrů od poslední údržby.
  • Integrace kamerových systémů vozů s inteligentními nástroji pro analýzu videa pro počítání a sledování cestujících.

Sběr dat zajišťuje bateriově napájené měřicí zařízení vybavené GPS a rádiovými moduly, které je připevněno k vozu. Zařízení v pravidelných intervalech počítá vzdálenost mezi skutečnou polohou určenou pomocí GPS a poslední naměřenou polohou. Tato vzdálenost se přičítá k dočasnému počítadlu vzdáleností. Jakmile se měřicí zařízení dostane do dosahu rádiového signálu čtecího zařízení, předá údaje serveru. Server provede výpočty, uloží data a zobrazí celkovou ujetou vzdálenost.

Má dvě rozhraní: aplikační rozhraní pro zadávání zpráv z jednotlivých odečítacích míst a webové uživatelské rozhraní. Webové rozhraní zobrazuje všechny známé vozy, jejich celkový počet ujetých kilometrů, poslední známé polohy a datum a čas posledního záznamu. Funkce autonomie zahrnuje detekci a rozpoznání osob, zbraní, podezřelého chování a opuštěných zavazadel uvnitř vlakové soupravy.