Traťový radiový systém

Systém TRS

Traťový radiový systém

Systém TRS

  • Komunikace v pásmu 450 MHz na předem zvolené čtveřici frekvencí.
  • Umožňuje výběr dispečera nebo dispečerské stanice pro všechna mobilní zařízení.
  • Vysílání běžných povelových hlášení, selektivních volání lokomotiv a dálkově adresovaných STOP.
  • Poskytuje automatickou diagnostiku celého systému.
  • Splňuje normy UIC 751-3 a pokrývá 5 000 km železnic v České republice.

Systém TRS, který zahrnuje vozidlové radiostanice a základnové radiostanice, zajišťuje hlasovou komunikaci mezi dispečerem, dispečerem stanice a strojvedoucím. Systém TRS pracuje v pásmu 450 MHz a splňuje požadavky normy UIC 751-3. Pokrývá přibližně 5 000 km železnic v České republice.

Systém obsahuje modulaci FFSK pro přenos telegramů a dalších digitálních a diagnostických informací a je vybaven automatickou diagnostikou celého systému. Systém TRS navíc nabízí obecnou volbu dispečera nebo staničního dispečera pro všechna mobilní zařízení, umožňuje komunikaci se všemi účastníky provozu, přenos běžných povelových hlášení, selektivní volání lokomotiv a dálkově adresované STOP.

Detailní informace

VF signály 450 MHz
Provozní režim Duplex
Výstupní výkon 6 W/1.5 W/0.6 W
Citlivost přijímače < 1μV
Modulace 16 F3
MTBF 15,000 hours