Primární přehledový radar

RL-71S

Primární přehledový radar

RL-71S

  • Podle předpisů ICAO a EUROCONTROL.
  • Vylepšené dopplerovské zpracování kanálů pro letadla.
  • Vylepšená detekce počasí.
  • Standardní datové rozhraní ASTERIX a řídicí a monitorovací systém.
  • Modulární konstrukce vhodná pro přizpůsobení.

Primární přehledový radar RL-71S je plně polovodičový radarový systém navržený tak, aby poskytoval řídícím letového provozu jasný obraz vzdušného prostoru. Tato technologie v reálném čase přesně detekuje letadla a další objekty, poskytuje údaje o poloze a povětrnostní přehled.

Tento radarový systém lze snadno integrovat do aplikací řízení letového provozu, jako je přibližovací řídicí středisko (APP) nebo oblastní řídicí středisko (ACC), a výstupní radarová data jsou poskytována ve standardizovaných protokolech ASTERIX.

Systém má modulární konstrukci s důrazem na výkon a dlouhodobou spolehlivost v širokém spektru provozních podmínek. Má také velmi nízké technické a ekonomické nároky spojené s provozem, servisem a údržbou. Modulární konstrukce a implementace firmwaru v programovatelných zařízeních umožňují snadnou modifikaci vlastností systému a případnou modernizaci.