Železniční duplexní radiostanice

Základnová radiostanice ZR47S

Železniční duplexní radiostanice

Základnová radiostanice ZR47S

  • Duplexní hlasová komunikace mezi vozidlem nebo přenosnou radiostanicí a dispečerem.
  • Přenos příkazů a hlášení.
  • Automatický výběr nejvhodnější základnové stanice pro příjem signálu z vozidla nebo přenosné radiostanice k dispečerovi.
  • Funkční řízení vlastních obvodů a propojovacích vedení.
  • Automatické vyřazení z provozu a nepřetržité propojení zvukových cest v případě výpadku napájení.

ZR47S je jednokanálová duplexní radiostanice určená pro nepřetržitý provoz na bezobslužném linkovém stojanu. Základnová stanice vysílá kmitočtové kvartily určené pro traťový úsek na jedné z frekvencí A, B nebo C, zatímco přijímač pracuje na frekvenci D.

Stanice může být propojena do sítě dvěma nebo více ZR47S propojenými čtyřbodovou linkou, přičemž první ZR47S je připojena na pracoviště dispečera. V takových rádiových sítích může být dispečer spojen pouze s jedním mobilním účastníkem v dosahu několika ZR47S, přičemž příjem vysílače provádí stanice s nejvyšším signálem.

ZR47S je dálkově ovládán pracovištěm dispečera, aby byl zajištěn jeho bezchybný provoz. Základnové stanice jsou sériově propojeny s dispečerským pracovištěm a tvoří síť linek, přičemž propojovací linky jsou čtyřvodičové.