24. 3. 2021

Úspěšné dokončení předávacích testů systému SIMON

Na konci února T-CZ, a.s. úspěšně dokončilo předávací testy systému SIMON pro našeho významného zákazníka – Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Zákazník se rozhodl pro instalaci moderního systému SIMON od firmy T-CZ z důvodů předchozí úspěšné reference v Česku a splnění náročných technických požadavků na zvýšení bezpečnosti letového provozu na území Slovenska. T-CZ, a.s. získává díky této zakázce cennou referenci a další zkušenosti pro rozvoj projektů s přehledovými a kontrolními systémy Simon a ADS-B v Evropě i ve světě.