2. 10. 2019

Účast na významné konferenci odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky

15. – 17. Října se v kulturním centru METROPOL v Českých Budějovicích uskuteční konference „Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici“ (ZTSCB). 

Tento ročník je již devátý v řadě a pořádá jej Správa železniční dopravní cesty ve spolupráci s AŽD Praha s. r. o. 

Nabitý program se týká bezpečnosti na železniční dopravní cestě na území ČR. Jako vodicí linka celou konferencí se prolíná téma ETCS a zabezpečení na železnici nejen u nás, ale i v celé Evropě. Vzhledem k aktuálnosti tématu a především díky úzké souvislosti na komunikační systém GSM-R, nezahálí ani T-CZ, a. s., která na tuto konferenci vysílá své dva zástupce. 

Na ZTSCB firmu T-CZ zastoupí Ing. Jan Dobiáš a Ing. Vlastislav Beran. Oba účastníci mají co k dané problematice říci. Oba se ve třetím dni konference zúčastní diskusního fóra sdělovací sekce a načerpají nejen nové informace a trendy v přenosové technologii CISCO.