6. 9. 2019

T-CZ zvítězilo v tendru pro Letové prevádzkové služby

Přehledové systémy založené na sekundárních radarech módů A/C/S, multilateraci, ADS-B a IFF módů 1, 2, 3 sdílejí jeden komunikační kanál – frekvence 1030 MHz a 1090 MHz. Nekoordinované využívání těchto frekvencí může vyústit ve snížený výkon těchto sledovacích systémů. Bezpečnost pásma 1030/1090 MHz je klíčovou podmínkou pro udržení vysokého standardu bezpečnosti letového provozu. 

Monitorovací systém z produkce T-CZ byl vyvinut pro účely monitorování aktivit v pásmu 1030/1090 MHz. Dotazy a odpovědi včetně případných anomálií mohou být průběžně sledovány a vyhodnocovány, nebo dále ukládány pro potřeby následující off-line analýzy. A právě takovýto systém vyhovuje aktuálním požadavkům LPS, které aktivně přistoupilo k řešení potenciálních nebezpečných situací v letovém provozu, ale také si zajistilo splnění požadavků Komise (EU) 2017/2011 a 2017/386 – článku 6: „Členské státy nejpozději do 2. ledna 2020 zajistí, aby odpovídač sekundárního přehledového radaru na palubě všech letadel přelétávajících přes členský stát nebyl vystavován nadměrnému počtu dotazů, které jsou vysílány pozemními dotazovači přehledového radaru a které buď vyvolávají odpovědi, nebo odpovědi nevyvolávají, ale mají dostatečný výkon na to, aby překročily minimální prahovou úroveň přijímače odpovídače sekundárního přehledového radaru. 

T-CZ svůj systém dlouhodobě testuje ve spolupráci s Řízením letového provozu České republiky a Slovensko je první zahraniční zemí, kde bude systém instalován. Úspěšně se tak podařilo dovršit sérii prezentací a technických diskuzí mezi zainteresovanými odborníky na obou stranách, které započaly již začátkem roku 2018. 

Dodávka je pro T-CZ mimo jiné důležitou referencí a mohla by být pomyslnou první vlaštovkou před dodávkami systému SIMON do dalších zemí nejen v rámci Evropy.