26. 4. 2018

World ATM Congress 2018

Společnost T-CZ se zúčastnila prestižní mezinárodní výstavy a konference systémů řízení letového provozu WORLD ATM CONGRESS 2018 ve Španělsku. Výstava se konala od 6. do 8. března na výstavišti IFEMA – Feria de Madrid.

Hlavním cílem výstavy bylo uvést nový produkt, unikátní monitorovací systém 1030/1090 SIMON, který prezentoval pan Remta odborné veřejnosti. SIMON (SSR Interrogations and Replies MONitor) byl vyvinut k monitorovacím účelům v pásmu 1030/1090 MHz. Systém sleduje a vyhodnocuje dotazy a odpovědi včetně případných anomálií, nebo je může dále ukládat pro potřeby následující off-line analýzy.
Více informací o SIMONovi naleznete na zde.